Diensten

Verhuren met Vastgoed De Smet

Huurprijs

Wij komen langs om een marktconforme huurprijs te bepalen van uw eigendom.

Die lichten we dan desgewenst later toe in ons vitrinekantoor op het Laar.

Samenwerkingsovereenkomst

U heeft een goed gevoel bij Vastgoed De Smet?

Dan stellen wij een duidelijke samenwerkingsovereenkomst op met vermelding van o.a. de verhuurprijs, ons ereloon, duurtijd, ...

Geen "kleine lettertjes" maar heldere afspraken!  

Attesten en vergunningen

In samenspraak met uw notaris vragen wij de vereiste documenten aan. 

EPC & keuringsattest elektriciteit

Wij vragen voor u het energieprestatiecertificaat aan.

Indien nodig, zorgen wij ook voor een nieuw keuringsattest van de elektriciteit. 

Adverteren

Niet alleen brengen wij onze bestaande, up-to-date portefeuille van kandidaten op de hoogte van uw nieuw dossier. We vergroten het bereik door een gericht marketingsplan op te stellen.

Er wordt een professionele fotoreportage verzorgd van uw eigendom, met een duidelijke en overzichtelijke inlichtingenfiche.


Daarnaast zetten we uw te verhuren pand extra in de kijker a.d.h.v. een virtuele 3D-tour.

Ook het plaatsen van het plakkaat gebeurt door een professioneel plaatsingsteam en de etalagefiche van uw pand wordt tentoongesteld in 2 vitrines in Aartselaar.


Uw eigendom wordt op 6 websites geplaatst:

  • www.vastgoeddesmet.be
  • www.immoscoop.be
  • www.immoweb.be
  • www.zimmo.be
  • www.immovlan.be
  • www.immoproxio.be

Daarnaast zijn wij ook zeer actief op de sociale media. Via onze pagina's op Instagram en Facebook hebben wij dagdagelijks interactie met uw kandidaat-huurders.

Voor de liefhebbers van een traditionelere aanpak, kunnen er professionele advertenties zowel in de regionale (o.a. 't Periodiekske, De Passant, Deze Week Antwerpen Zuid-Rupel, ...) als de nationale (De Zondag) pers worden geplaatst.

Screening

Bij Vastgoed De Smet hanteren wij een strenge, maar rechtvaardige aanpak. 

Wij gaan pas over tot een plaatsbezoek na ontvangst van een ingevulde inlichtingenfiche.


Op deze manier kunnen wij de eigenaar en kandidaat-huurder zo goed mogelijk helpen bij het vinden van de perfecte match! 

Plaatsbezoeken

Onze ervaren verkopers begeleiden de bezoeken met kandidaten, enkel op afspraak. Professioneel advies en een goede opvolging zijn hierbij cruciaal.

Rapportering

Maandelijks ontvangt u van ons een schriftelijke rapportering. Zo krijgt u een overzicht van de verloop van uw dossier en blijft u op de hoogte van alle kandidaten.

Kennismakend gesprek

Na een positieve screening en plaatsbezoek organiseren wij een kennismakend gesprek tussen u en de kandidaat-huurder.

Op deze manier leren beide partijen elkaar kennen en hebben we voldoende contactmomenten gehad om de juiste kandidaat te kiezen.

U heeft een goed gevoel na dit gesprek? Dan pas kunnen wij overgaan tot het opstellen van de huurovereenkomst!

Huurovereenkomst

Wij zorgen voor een waterdichte huurovereenkomst.

Als CIB-lid (Confederatie Immobiliënberoepen van België) met nummer 46.93.99, kunnen wij garanderen dat onze overeenkomsten ten allen tijden juridisch conform zijn.


Na controle van de opgestelde huurovereenkomst door beide partijen, vindt de ondertekening plaats op ons kantoor. Hierbij lichten we de overeengekomen voorwaarden nog een keer toe, zodat alle partijen met een gerust hart kunnen tekenen!
 

Overname nutsvoorzieningen

Onze job stopt niet bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Wij zorgen ook voor de overname van de nutsvoorzieningen

Ons ereloon wordt betaald na de registratie van de huurovereenkomst en plaatsbeschrijving.

Dit betekent dus: géén verhuur, géén kosten!